Innowacje

Współpraca z nauką

Spółka MASTERSTONE & GLASS właściciel strony masterstone.pl od wielu lat prowadzi intensywne badania naukowe zarówno samodzielnie jak i we współpracy z polską Nauką. W programach badawczych spółki biorą udział zarówno prywatne laboratoria badawcze jak i instytucje naukowe takie jak Polska Akademia Nauk w Warszawie czy Politechnika Śląska w Gliwicach.

Zakres badań pod marką MASTERSTONE obejmuje nie tylko materiały kamienne ich modyfikację i technologię produkcji, ale także szkło płaskie i tworzywa sztuczne ze szczególnym uwzględnieniem folii PVB. Badania prowadzone są głównie w laboratoriach nanotechnologii, fizyki i technologii materiałowej pod przewodnictwem znanych naukowców, światowej renomy profesorów, doktorów i inżynierów.

W 2023 roku spółka złożyła projekt opracowania innowacyjnego produktu oraz innowacyjnej technologii jego wytwarzania w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach Funduszy na lata 2021-2027 (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki) w konkursie nr FENG.01.01-IP.02-001/23.

Przetargi

Spółka nie tylko uczestniczy w licznych badaniach naukowych, ale przede wszystkim prowadzi wiele programów badawczych. W ramach tych programów wykonywane są rozmaite testy oraz badania laboratoryjne i wdrożeniowe, co sugeruje, że spółka ma doświadczenie i kompetencje w wielu dziedzinach.

Obszerny zakres prowadzonych działań otwiera możliwości współpracy z wieloma kontrahentami, zachęcając potencjalnych partnerów do składania ofert i udziału w przetargach. To oznacza, że spółka jest otwarta na współpracę i chce pozyskać nowe kontakty biznesowe. Tylko w dla potrzeb ostatniego konkursu wysłano kilkaset próśb o oferty handlowe i zaproszeń do współpracy.

Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu poprzez pocztę e-mail i wysyłanie ofert na adres innowacje@masterstone.pl